eHelpDesk

Wsparcie metodologii zarządzania ITIL

Dowiedz się, jak system eHelpDesk w pełni wspiera ITIL

System eHelpDesk w pełni wspiera metodologię zarządzania ITIL (IT Infrastructure Library) , która jest zbiorem najlepszych rekomendacji w zarządzaniu usługami IT.

ITIL został opracowany w połowie lat osiemdziesiątych przez sektor publiczny i firmy prywatne z całego świata. Obecnie wyłącznym właścicielem ITIL jest administracja rządowa Wielkiej Brytanii.

Wykorzystanie najlepszych praktyk ITIL to przede wszystkim

  • Obniżanie kosztów związanych z zarządzania środowiskiem IT

  • Biznesowe spojrzenie na informatykę

  • Ciągłe doskonalenie procesów organizacji – zarządzanie jakością

  • Jednolita komunikacja świata IT

Wiele dostępnych na rynku rozwiązań wspierających metodologię ITIL posiada architekturę opartą na rozbudowanych modułach, a ich obsługa jest bardzo skomplikowana. eHelpDesk jest systemem łączącym w sobie procesy tj.: Zarządzanie IncydentamiZarządzanie Problemami oraz Zarządzanie Zmianą w sposób kompleksowy i intuicyjny.

Czy ten system wsparcia technicznego jest dla Ciebie?

Poznaj eHelpDesk podczas bezpłatnej prezentacji.