Poznaj naszą nowość

Moduł dla Sygnalistów

Zadbaj o bezpieczeństwo i anonimowość Sygnalistów

zgodnie z unijną dyrektywą

Czym jest moduł dla Sygnalistów?

Moduł dla Sygnalistów to nowość w systemie eHelpDesk. Pozwala na przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach prawa od Sygnalistów, zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku. Jest to przede wszystkim bezpieczny kanał informujący o nieprawidłowości pojawiających się w organizacjach.

Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Kto powinien wdrożyć moduł dla Sygnalistów?

Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Instytucje publiczne

zatrudniające 50 i więcej osób
Obsługa zgłoszeń sygnalistów

Przedsiębiorcy

zatrudniający 50 i więcej osób

Co zyskasz, wybierając nasz moduł dla Sygnalistów?

Zgodność z Dyrektywą

System Moduł Sygnaliści jest w pełni zgodny z dyrektywą parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., jak i zapisami projektu polskiej ustawy o Sygnalistach. Jest on także nieustannie modernizowany, tak aby na każdym etapie zapewniał zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, przy maksymalnym zapewnieniu swobody wyboru sposobu regulacji Sygnalistów dla klienta.

Panel Sygnalisty

Nowoczesny panel Sygnalisty pozwala na przyjmowanie zgłoszeń, sprawdzanie ich stanu oraz korespondencję z Sygnalistą, bez pobierania jakichkolwiek danych. Jest on w pełni modyfikowalny i umożliwia dostosowywanie wyglądu do preferencji użytkownika. To oznacza, że klient posiada możliwość umieszczenia dowolnych komunikatów oraz logotypów w panelu. Ponadto moduł może być udostępniony zarówno w sieci wewnętrznej jak i zewnętrznej z poziomu przeglądarki.

Dwustronny moduł komunikacji

System zapewnia dwustronną platformę komunikacji z Sygnalistą. Nie ma przy tym potrzeby pobierania od Sygnalisty żadnych danych kontaktowych. Bezpieczna komunikacja odbywa się szyfrowanym kanałem, do którego dostęp mają wyłącznie Sygnalista oraz uprawnione osoby. Zapewnia to anonimowość oraz pozwala na szybkie i efektywne rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniach.

Profile

System zapewnia możliwości obsługi nieskończenie wielu profili w panelu Sygnalisty. W ten sposób na osobnych adresach url klient może ustanowić zupełnie różne profile z osobnymi regulaminami oraz niezależną szatą graficzną oraz komunikatami. Całość modyfikowalna jest za pomocą przystępnego menu administratora. Pozwala to na jednolite zarządzeni wieloma kanałami zgłoszeń z poziomu jednej bazy danych.

Intuicyjny interfejs

Intuicyjny i przejrzysty interfejs zapewnia łatwości obsługi modułu zarówno dla administratora systemu, jak i Sygnalisty. Pracownicy desygnowani do korzystania z programu szybko i bez problemów opanują jego obsługę.

Unikatowe poświadczenia dla Sygnalisty

System generuje unikalne poświadczania do logowania dla Sygnalisty, znane tylko jemu i zapewniające poufności korespondencji.

Pełna modyfikowalność

System jest w pełni modyfikowalny i pozwala na dostosowanie szaty graficznej, regulaminu organizacji oraz wyświetlanych komunikatów do potrzeb klienta. Modyfikować można także formularz zgłoszenia, tak aby dostosować go do wymogów jednostki.

Kompatybilność z eHelpDesk

Moduł Sygnaliści może być kompatybilny z systemem eHelpDesk. To zapewnia stabilność funkcjonowania modułu oraz integrację z istniejącymi już w przedsiębiorstwie rozwiązaniami.

Nasze systemy są rekomendowane przez

Najczęściej zadawane pytania

Osoba, która zgłasza lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w trakcie wykonywanej przez nią pracy. Osoba dokonująca zgłoszenia musi mieć uzasadnione podstawy do tego, by sądzić, że przedstawione w zgłoszeniu informacje są prawdziwe.

Wdrożenie Unijnej Dyrektywy niesie dla pracowników możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń za pomocą kanałów wewnętrznych pracodawcy, zewnętrznych oraz publicznych.

Na pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników Dyrektywa nakłada natomiast obowiązek utworzenia oraz utrzymywania wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

W związku z tym pracodawcy muszą umożliwić dokonywanie zgłoszeń do wyznaczonych do tego osób lub jednostek wewnętrznych w sposób zapewaniający ochronę sygnalisty.

W zależności od specyfiki struktury organizacyjnej oraz faktu, czy wdrażany jest jeden czy wiele profili panelu sygnalisty jednocześnie, wdrożenie może trwać od kilku dni do tygodnia. W celu ustalenia szczegółowych warunków zgłoszenia zapraszamy do kontaktu.

Aby dokonać zakupu modułu należy wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej. Po wysłaniu otrzymasz informację zwrotną z wpisanymi danymi, a nasi specjaliści niezwłocznie się z Tobą skontaktują.

Sprawdź działanie systemu na video

Screenshots

Widok administratora - Panel Sygnalisty
Widok użytkownika - Panel Sygnalisty
Widok zgłoszenia nieprawidłowości - Panel Sygnalisty
Widok po wysłaniu zgłoszenia - Panel Sygnalisty

Skontaktuj się z nami

    Skontaktuj się z nami