eHelpDesk

Zarządzanie zmianą

Dowiedz się, jak system eHelpDesk
pomaga zarządzać zmianą w organizacji

Czym jest zarządzanie zmianą?

Celem procesu zarządzania zmianą jest sprawne wdrażanie zatwierdzonych zmian przy zachowaniu akceptowalnego ryzyka dla istniejących i nowych usług IT.

eHelpDesk pozwala na obsługę zarówno wstępnie zaproponowanych zmian jak i zmian z pełnym cyklem akceptacji. Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia zmiany jest prośba o nią. Może być stworzona jako “Nowa prośba o zmianę” oraz jako konsekwencja jednego jak i wielu problemów.

Ponadto eHelpDesk pomaga wygenerować plan zmiany, który wymaga podania przyczyny, jej wprowadzenia i określenia, w jakim stopniu wpłynie ona na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

System wsparcia technicznego - eHelpDesk

Zarządzanie zmianą w eHelpDesk

 • Prośba o zmianę i opis zmiany

  Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami zgłasza prośbę o zmianę (np. sprzętu, oprogramowania, sieci) wraz z opisem zmiany. Istnieje możliwość powiązania problemów oraz incydentów. Dodatkowo w systemie można definiować : wpływ zmiany, plan wdrożenia, procedurę cofnięcia oraz listę kontrolną.

 • Plany zmian i komisja zmian

  W systemie definiuje się komisję zmian. W planowaniu zmiany można definiować różnego typu zmiany, które określa się poziomem wpływu oraz ważności.

 • Zatwierdzenie zmian przez komisję (administratorów)

  Lista osób, która akceptuje bądź odrzuca daną zmianę.

 • Implementacja harmonogramu zmian

  Określenie zadań niezbędnych do wdrożenia zmian dla poszczególnych rozwiązań widocznych w dzienniku pracy. Widok kalendarza pozwala sprawdzić, w jakim okresie czasu wykonywane są prace przy danych zmianach.

 • Recenzja danej zmiany

  Ocena podjętych działań, która umożliwia wyciągnięcie wniosków przy wdrażaniu kolejnych zmian.

 • Podgląd historii zmian

  W zakładce historii danej zmiany dostępne są informacje o wszelkich działaniach w ramach danej zmiany.

Czy ten system wsparcia technicznego jest dla Ciebie?

Poznaj eHelpDesk podczas bezpłatnej prezentacji.