Jak usprawnić procesy wsparcia technicznego?
eHelpDesk w praktyce

Poznaj nowoczesne rozwiązanie do zarządzania procesami wsparcia technicznego

24.03.2022

10:00

Online

25

Co zyskasz, biorąc udział w webinarze?

eHelpDesk w praktyce

Dowiesz się, jak utrzymać ciągłość wewnętrznych procesów biznesowych

Dzięki możliwości nadzorowania świadczonych usług informatycznych w systemie eHelpDesk zapewniasz ciągłość pracy swojej organizacji. Z poziomu konsoli możesz zarządzać incydentami w celu ograniczania negatywnego oddziaływania incydentu na funkcjonowanie biznesu.

Poznasz, w jaki sposób dostosować system eHelpDesk do infrastruktury w Twojej firmie

System eHelpDesk umożliwia dostosowanie oprogramowania do każdej infrastruktury. Pozwala na pełną integralność z systemem eAuditor, dzięki czemu w infrastrukturze IT wykonywana jest właściwa i systematyczna inwentaryzacja dostępnych zasobów.

eHelpDesk w praktyce
eHelpDesk w praktyce

Sprawdzisz w praktyce, jak intuicyjny interfejs ułatwia wykorzystanie systemu

System eHelpDesk posiada prosty interfejs, który umożliwia odnalezienie najważniejszych zadań w jednym miejscu. Dzięki graficznej prezentacji danych z poziomu konsoli możesz monitorować wskaźniki z kluczowymi parametrami o Twojej infrastrukturze.

Dowiesz się, jak zwiększyć efektywność pracy działów wsparcia technicznego

Pracownicy działu wsparcia technicznego w systemie eHelpDesk posiadają listę obowiązkowych zadań do wykonania. Takie działania znacznie zwiększają szanse na to, by wprowadzone zmiany zakończyły się sukcesem.

eHelpDesk w praktyce

Do kogo kierowane jest wydarzenie?

Pracowników działów wsparcia technicznego

Kierowników Helpdesku

Administratorów IT

Pracowników działów IT

Prelegent

Szymon Fojna

Szymon Fojna