Czym jest zarządzanie uprawnieniami do systemów informatycznych?

Dowiedz się, na czym polega zarządzanie uprawnieniami do systemów informatycznych

Przedsiębiorstwa z każdego sektora coraz sprawniej radzą sobie z ochroną danych, ale kwestia praw dostępu w wielu organizacjach wciąż jest bagatelizowana. Nieustanny rozwój systemów informatycznych wprost wymusza konieczność wdrożenia w organizacji zintegrowanego systemu zarządzania uprawnieniami. Zakres przechowywanych w firmie danych dotyczy najczęściej „know-how” danego przedsiębiorstwa oraz danych osobowych (pracowników czy też klientów). W obu tych przypadkach udzielenie zgody na dostęp powinno być dobrze przemyślane, a ścieżka akceptacji ściśle sprecyzowana.

Wprowadzenie do zarządzania uprawnieniami

Zarządzanie uprawnieniami definiuje się jako całość procesów i narzędzi służących do zarządzania dostępem użytkowników (pracowników, partnerów biznesowych oraz aplikacji/komputerów) do chronionych zasobów i aktywów informacyjnych, czyli:

  • aplikacji,
  • narzędzi informatycznych,
  • stron internetowych,
  • danych (w tym SSO).

Do wdrożenia polityki zarządzania dostępem niezbędna jest wiedza na temat posiadanych systemów informatycznych (aplikacji) i zbiorów danych (np. dokumentacje techniczne). Moduł zarządzania uprawnieniami często jest także elementem zintegrowanych systemów ITSM. Systemy te zawierają narzędzia i mechanizmy potrzebne przy wdrożeniu odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Zarządzanie uprawnieniami a RODO

Systemowe zarządzanie nadawaniem i odbieraniem uprawnień pozwala na spełnianie zaleceń RODO. Mowa o działaniach w zakresie raportowania kwestii takich jak posiadane uprawnienia i poziomy dostępów użytkowników. Nieprowadzenie ewidencji uprawnień użytkowników uniemożliwia także wykonanie audytu bezpieczeństwa firmowych systemów i aplikacji.

Ponadto uprawnienia użytkowników to jedno z głównych zadań, jakie stawiane są przed Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, powołanym do autoryzacji uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Dobre praktyki zarządzania procesem nadawania uprawnień zawierają zalecenia procesowania i zgody IOD dla każdego wniosku dostępu.

W jakim celu zarządza się uprawnieniami do systemów informatycznych?

Ochrona zasobów firmy

Użytkownicy posiadający uprawnienia administratora mogą stać się celem ataku cyberprzestępców. Nadmierne możliwości konfigurowania systemu lub aplikacji krytycznych mogą także grozić utratą danych oraz przestojami w pracy. Odpowiedzialne zarządzanie dostępem stanowi więc podstawę bezpieczeństwa firmy.

Złagodzenie skutków ataku

Brak dostępu do krytycznych zasobów firmy (jak aplikacje, dane czy sieć) pozwala także na obniżenie dotkliwości ewentualnego cyberataku.

Redukcja przestojów w pracy

Zarządzanie uprawnieniami chroni również przed kopiowaniem poufnych danych na dyski zewnętrzne. Zastosowanie znajduje tutaj zasada najmniejszego uprzywilejowania, która zapewnia większą stabilność pracy. Użytkownicy, którzy w hierarchii uprawnień znajdują się na niskich poziomach, nie są w stanie dokonywać zmian w aplikacjach i systemach. Pozwala to na redukowanie czasu przestojów w pracy powodowanych błędami po stronie niedoświadczonych użytkowników, którzy korzystają z krytycznych aplikacji.

Nowa jakość bezpieczeństwa

Zarządzanie dostępem pozwala na wniesienie nowej jakości bezpieczeństwa w struktury organizacji. Z założenia powinny być to jednak działania przemyślane i wdrażane przy pomocy nowoczesnych narzędzi. Stworzone hierarchie uprawnień odpowiadają wtedy indywidualnym potrzebom przedsiębiorstwa. Użytkownicy pozostają natomiast produktywni i wydajni (bez stwarzania przestrzeni do ataków i nadużyć wewnętrznych).

Chcesz wdrożyć System Zarządzania Uprawnieniami?

Wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą!