Język / Language  Polski  English
Strona głównaFirma › Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Firma BTC Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i rozwoju specjalistycznego oprogramowania dla różnych sektorów gospodarki i administracji państwowej. Pomimo stosunkowo krótkiej historii posiada już liczne wyróżnienia i nagrody, które stanowią potwierdzenie dynamicznego rozwoju firmy, a także wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.


System e-Audytor produktem roku 2010

W konkursie pod patronatem Ministra Gospodarki i Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Regionu Zachodniopomorskiego oraz Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie nadały 15 maja 2010 roku tytuł ZACHODNIOPOMORSKIE PRODUKT ROKU 2010 dla Systemu e-Audytor firmy BTC Sp. z o.o.

Nagrodę w trakcie uroczystej Gali Konkursu z rąk przewodniczącego Kapituły Konkursu pana prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalak odebrała Prokurent BTC Sp. z o.o. Emilia Marczuk.

Decyzja kapituły o przyznaniu wyróżnienia dla systemu e-Audytor oparta była miedzy innymi o takie kryteria oceny produktów jak: innowacyjność, liczba użytkowników/klientów i liczba przeprowadzonych wdrożeń, liczba posidanych referencji, zakres i innowacyjność funkcjonalności, rozwojowość rozwiązania/produktu, wykorzystane technologię a także jakość i cena rozwiązania w stosunku do rozwiązań podobnych, obecnych na rynku polskim i europejskim.

Pragniemy podkreślić, iż otrzymana nagroda to kolejne wyróżnienie dla systemu e-Audytor potwierdzające jego ponad przeciętną innowacyjność i nowoczesność zastosowanych do budowy i rozwoju technologii.
Laur i Nominacja w Konkursie Gospodarczym Prezydenta Miasta Szczecin za rok 2008

W czerwcu 2009 roku BTC Sp. z o.o. otrzymała tytuł MIKROPRZEDSIĘBIORCA Roku 2008 w Konkursie Gospodarczym Prezydenta Miasta Szczecin. Nagrodę z rąk Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka oraz przewodniczącego Kapituły Nagrody prof. dr hab. Stanisława Flejterskiego odebrał prezes zarządu BTC Sp. z o.o. Maciej Kaczyński w trakcie Gali Północnej Izby Gospodarczej.

W Konkursie spółka otrzymała również Nominację w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE za rok 2008 co stawia BTC wśród trzech najinnowacyjniejszych firm w mieście.

Wśród kryteriów decydujących o Nominacjach i Wyróżnieniach najważniejszymi były: wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, wielkość wydatków przeznaczonych na innowacje i rentowność przedsiębiorstwa. Wśród kryteriów nieekonomicznych decydujące były m.in.: liczba zatrudnionych, przyrost zatrudnienia w stosunku do ubiegłych lat, posiadane certyfikaty, wykorzystywane technologie, patenty a także posiadane nagrody i wyróżnienia.

Produkt Roku 2008 dla systemu e-Audytor

System e-Audytor został wybrany Produktem Roku 2008 w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Główne kryteria oceniane przez kapitułę konkursu, które zadecydowały o zwycięstwie oprogramowania to: innowacyjność produktu, efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia produktu, wpływ na rynek, wykorzystane technologie, a także liczba klientów i wdrożeń na terenie całego kraju.

Nominacja do Gospodarczej Nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za rok 2008

BTC Sp. z o. o. otrzymała również w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskeigo nominację w kategorii Firma Roku. O wyborze nominowanych i zwycięzcach w poszczególnych kategoriach Konkursu, jak co roku zadecydowała kapituła składająca się z wybitnych osobowości życia społecznego, kulturalnego, ekonomicznego i samorządowego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Władysława Husejko.

Nominacja do Gospodarczej Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok

"Nominacja do Gospodarczej Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za 2007 rok w kategorii Mikroprzedsiębiorca" - stanowi potwierdzenie systematycznego i właściwego rozwoju firmy. Nominacja jest również udokumentowaniem właściwie prowadzonej działalności operacyjnej. Potwierdza profesjonalizm jak również wysoką jakość oferowanych produktów i usług przez BTC Sp. z o.o.


Certyfikat zgodności z systemem Windows Vista firmy Microsoft i tytuł "Certified for Windows Vista"

Dowodem najwyższego zaawansowania technicznego i technologicznego jest uzyskana przez oprogramowanie e-Audytor certyfikacja na zgodność z systemem Windows Vista firmy Microsoft - tytuł Certified for Microsoft Windows Vista. Badanie weryfikujące zostało przeprowadzone przez: "Najbardziej zaufane laboratorium badawcze na świecie - VeriTest, które umożliwiają producentom oprogramowania stworzenie i sprzedaż lepszych produktów
przetestowanych w rzeczywistych warunkach".

Certyfikat ISO 9001:2000

BTC Sp. z o.o. nieprzerwanie od czerwca 2004 roku posiadamy międzynarodowy Certyfikat ISO 9001:2000. Stanowi on potwierdzenie, że spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością i posiada wszelkie kwalifikacje do świadczenia usług w zakresie: audytów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, audytów bezpieczeństwa, wydawania certyfikatów.

Certyfikat Microsoft License Management Program

Począwszy od marca 2003 roku BTC Sp. z o.o. jest partnerem firmy Microsoft w ramach programu Microsoft License Management Program (MLMP). Członkostwo w programie świadczy o dużym doświadczeniu oraz renomie firmy w zakresie usług audytorskich i w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem.

Firma

Aktualne informacje

eHelpDesk usprawnia pracę w SITS Sp. z o.o.
"Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji."
Czytaj dalej
Dodany: 03 grudnia 2015
Archiwum aktualności

Na skróty

© 2019 BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.