Język / Language  Polski  English
Strona głównaeHelpDeskGłówne procesy › Zarządzanie Zmianą

Zarządzanie Zmianą

Celem procesu zarządzania zmianą jest sprawne wdrażanie zatwierdzonych zmian przy zachowaniu akceptowalnego ryzyka dla istniejących i nowych usług IT.

eHelpDesk pozwala na obsługę zarówno wstępnie zaproponowanych zmian jak i zmian z pełnym cyklem akceptacji. Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia zmiany jest prośba o nią. Może być stworzona jako "Nowa prośba o zmianę" oraz jako konsekwencja jednego jak i wielu problemów.
eHelpDesk pomaga wygenerować plan zmiany, który wymaga podania przyczyny, jej wprowadzenia i określenia, w jakim stopniu wpłynie ona na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 • Prośba o zmianę i opis zmiany
  Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami zgłasza prośbę o zmianę (np. sprzętu, oprogramowania, sieci) wraz z opisem zmiany. Istnieje możliwość powiązania problemów oraz incydentów. Dodatkowo w systemie można definiować : wpływ zmiany, plan wdrożenia, procedurę cofnięcia oraz listę kontrolną.
 • Plany zmian i komisja zmian
  W systemie definiuje się komisję zmian. W planowaniu zmiany można definiować różnego typu zmiany, które określa się poziomem wpływu oraz ważności.
 • Zatwierdzenie zmian przez komisję (administratorów)
  Lista osób, która akceptuje bądź odrzuca daną zmianę.
 • Implementacja harmonogramu zmian
  Określenie zadań niezbędnych do wdrożenia zmian dla poszczególnych rozwiązań widocznych w dzienniku pracy. Widok kalendarza pozwala sprawdzić, w jakim okresie czasu wykonywane są prace przy danych zmianach.
 • Recenzja danej zmiany
  Ocena podjętych działań, która umożliwia wyciągnięcie wniosków przy wdrażaniu kolejnych zmian.
 • Podgląd historii zmian
  W zakładce historii danej zmiany dostępne są informacje o wszelkich działaniach w ramach danej zmiany.
Zarządzanie zmianą

eHelpDesk

Aktualne informacje

eHelpDesk usprawnia pracę w SITS Sp. z o.o.
"Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji."
Czytaj dalej
Dodany: 03 grudnia 2015
Archiwum aktualności

Na skróty

© 2021 BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.