Język / Language  Polski  English
Strona głównaeHelpDesk › Główne procesy

Główne procesy systemu

eHelpDesk łączy w sobie wszystkie elementy zarządzania wg. metodologii ITIL. Dzięki integracji z programem e-Audytor zapewnia znacznie szersze możliwość w porównaniu do innych tego typu systemów.
Do głównych procesów systemu eHelpDesk należą:

Główne procesy systemu - podstrony:

Zarządzanie Incydentem

Incydent to każde zdarzenie nie będące częścią normalnego działania usługi, powodujące lub mogące powodować przerwę w dostarczaniu usługi, względnie obniżenie jej jakości. Proces zarządzania incydentem ma na celu najszybsze przywrócenie normalnego działania usługi oraz ograniczanie negatywnego oddziaływania incydentu na funkcjonowanie biznesu.

Zarządzanie Problemem

Zadaniem procesu zarządzania problemem jest znalezienie głównej przyczyny powstania incydentów i zredukowanie ich oddziaływania na biznes. W ten sposób eHelpDesk zabezpiecza organizację przed wielokrotnym występowaniem tych samych incydentów.

Zarządzanie Zmianą

Celem procesu zarządzania zmianą jest sprawne wdrażanie zatwierdzonych zmian przy zachowaniu akceptowalnego ryzyka dla istniejących i nowych usług IT.

eHelpDesk pozwala na obsługę zarówno wstępnie zaproponowanych zmian jak i zmian z pełnym cyklem akceptacji. Pierwszym krokiem w procesie wdrożenia zmiany jest prośba o nią. Może być stworzona jako "Nowa prośba o zmianę" oraz jako konsekwencja jednego jak i wielu problemów.

Zarządzanie Aplikacjami

eHelpDesk umożliwia przyporządkowanie do każdego komputera aplikacji. W przypadku integracji z e-Audytorem lista aplikacji jest dostępna automatycznie, przy czym można ją rozszerzać z poziomu eHelpDesk.

Zarządzanie konfiguracją

Baza konfiguracji elementów infrastruktury IT zawiera dane o poszczególnych aktywach trwałych (komputery, drukarki, routery, switche itd.) oraz oprogramowaniu.

System raportowania

W skład systemu wchodzi kilkadziesiąt predefiniowanych raportów podzielonych na 5 grup:
  • Applications (Aplikacje),
  • Assets (Aktywa),
  • Changes (Zmiany),
  • Incidents (Incydenty),
  • Problems (Problemy).

Raporty mają postać parametryczną, co umożliwia generowanie dowolnych zestawień.

eHelpDesk

Aktualne informacje

eHelpDesk usprawnia pracę w SITS Sp. z o.o.
"Prostota obsługi, przejrzystość oraz czytelność oprogramowania eHelpdesk ułatwiła znacząco proces komunikacji użytkownika z pomocą techniczną. Możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem dodała naszym pracownikom pewności, że zaistniałe incydenty i problemy związane ze sprzętem są na bieżąco rozwiązywane i ważne z punktu widzenia organizacji."
Czytaj dalej
Dodany: 03 grudnia 2015
Archiwum aktualności

Na skróty

© 2019 BTC Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.